February 23, 2011

Anong gagawin mo

boy: sana di na lang nakasindi ang mga ilaw dito
girl: bakit?
boy: para tayo na lang mag-on

February 10, 2011

Alone

I may be open about superficial things, I might joke a lot and laugh, but I prefer keeping feelings inside where no one can trounce on them.